Naturmedicin

NATURMEDICIN

Människan är en helhet som inte går att dela upp och behandla i olika delar, eftersom alla delar påverkar varandra. Om vi har ont i kroppen påverkas våra känslor och tankar, om vi är ledsna eller glada påverkas vår kropp och våra tankar. Vi är också en del av den miljö som vi befinner oss i, vi påverkar och påverkas av vår omgivning. När du kommer till mig tittar vi på helheten för att komma till rätta med din hälsa. Det gäller att hitta en balans mellan alla delar för att må bra.

 

Varje individ och varje situation är unik. Det kräver att jag lyssnar på din berättelse. Vi lägger tillsammans ditt personliga hälsopussel. Vi talar om dina matvanor och hur din mage fungerar, hur det ser ut med sömn och hur mycket och på vilket sätt du rör på dig, jobb och fritid, familj och vänner samt hur det ser ut med tid och utrymme för dig själv. Vi tittar också på hur du känner och tänker om ditt liv och din kropp. Utifrån ditt persoliga hälsopussel ställer jag naturmedicinsk diagnos, vi gör upp en behandlingsplan och du får rekommendatoner om örter och kost, rörelse och vila som passar just dig. Det kan vara allt från en liten justering till en hel livsstilsförändring, beroende på vad som behövs för att du ska finna eller bibehålla en god balans i ditt liv och må utmärkt.


I den traditonella skandinaviska naturmedicinen sammanförs flera olika naturmedicinska

behandlingsformer och metoder i ett koncept. Eftersom varje individ och varje situation

är unik finns det inte en enskild metod som är bäst i alla lägen, hur bra den än är. Jag är

utbildag ett flertal behandligsformer för att kunna möta varje besökares specifika behov.