Hypnoterapi

HYPNOTERAPI

När vi använder hypnos terapeutiskt kallas det för hypnoterapi. Hypnoterapin kan delas traditionellt upp i Suggestionshypnos, Hypnoanalys och Regressionsterapi.


SUGGESTIONSHYPNOS

Suggestionshypnos används bland annat som avslappning, för att minska stress och stärka självförtroende, för att göra sig av med dåliga vanor eller bli kvitt enklare beroenden. Det kan röra sig om rökavvänjning, viktnedgång eller förlossningsrädsla. Man skulle också kunna säga att YogaNidra är en sorts suggessionshypnos.


HYPNOANALYS

Hypnoanalys är psykoanalys under hypnos. Metoden bygger på lagen om orsak och verkan, att det finns en bakomliggande orsak till psykisk ohälsa i bortträngda minnen. Den kan också handla om att komma till insikt om hur minnen som man har tillgängliga hänger samma med varandra. Det sker genom fria associationer under hypnos och är verksamt för ett stort antal fysiska och psykiska åkommor såsom ångest, rädslor, fobier, med mera.


REGRESSIONSTERAPI

Regressionsterapi används för att gå tillbaka till minnen i tidigare liv och livet mellan liven. Den vanligaste anledningen att välja regressionsterapi är ett andligt sökande, ett sökande efter en vidare meningen med livet, efter förståelse för specifika händelser eller varför man mött vissa personer i livet. Skälen till att göra regressioner till tidigare liv kan även vara desamma som till att genomgå hypnoanalys, att finna en bakomliggade orsak till fysiska och psykiska symptom. Den amerikanske läkaren Brian L. Weiss menar att ca 40% av hans klienter behöver söka längre tillbaka än inom nuvarande liv för att finna de minnen som är orsak till symptom i det nuvarande livet. Intressant att notera är att metoden fungerar även om varken klienten eller terapeuten tror på reinkarnation. Regressioner till livet mellan liven gör jag utifrån en metod som utvecklats av Michael Newton i USA. Newton har använt denna metod med över 7000 klienter och skrivit böckerna Själarna resa och Själarnas öde där han skriver om sina klienters upplevelser i livet mellan liven.


KOSMISKA RESOR & ANDLIG VÄGLEDNING

Alltet är så myckt mer omfattande än vi kan föreställa oss i vårt dagsmedvetna. Då du är under hypnos finns möjlighet att tillgå information som din själ besitter och minnen från en tillvaro även utanför regressionskretsloppet. Det är också möjligt att under hypnos möta dina hjälpare och få vägledning av dem eller ta kontakt med släkt och vänner som inte längre bor i de kroppar som vi lärde känna dem i.


Jag får ibland frågan om jag är medial. Det den som frågar i allmänhet vill veta är ifall jag förmedlar budskap.


Mer än en klient som kommit till mig har tidigare varit hos någon som förmedlat ett budskap till personen som denna inte kunnat ta till sig. "Det känns inte rätt i mig" eller "Hur kan jag ha gjort/varit så?" är frågor dessa personer har med sig och det skaver i dem. När du återupplever en tillvaro i ett tidigare liv vet du också allt om varför. Alla dina svar finns inom dig. Varför gå över ån efter vatten? Varför skulle jag berätta för dig om vad du har gjort eller var du har varit, när du kan få de svaren själv? Genom att den som kommer hit själv tar fram svaren på sina funderingar, ökar dennes tilltro till sin egen förmåga att finna sin väg. Därför förmedlar jag väldigt sällan budskap.